Το φυτό αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο είναι η ποικιλία και το δεύτερο είναι το 

υποκείμενο 

Βάση τα υποκείμενα παίρνουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ανάλογα με τον τρόπο αναπαραγωγής τους, χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

Σποριόφυτα (άγρια)

Μοσχεύματα (είτε χειμερινά είτε θερινά)

Ιστοκαλλιέργειας in vitro (εργαστηριακά)

 

Όλα τα δικά μας υποκείμενα, μετά από μελέτες που γίνανε στο έδαφος, είναι Σπορόφυτα (άγρια)

Πάνω σε αυτά λοιπόν οι γεωπόνοι φτιάξανε τις ποικιλίες που διαθέτουμε για εσάς..

 

 

Λίπανση.

Με τον όρο λίπασμα αναφέρεται οποιαδήποτε ουσία, φυσική ή τεχνητά παρασκευασμένη, βελτιώνει την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα των φυτών. Τα λιπάσματα είτε ενισχύουν τη φυσική περιεκτικότητα του εδάφους σε ορισμένα χημικά στοιχεία είτε αναπληρώνουν τις ποσότητες αυτών των στοιχείων που απορροφήθηκαν από φυτά προηγουμένων γενεών.

Φυσικές ουσίες, όπως φύλλα σε αποσύνθεση ή κοπριά ζώων άρχισαν να χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα σχεδόν από την εποχή που ξεκίνησαν οι πρώτες καλλιέργειες. Τα λιπάσματα εν γένει διακρίνονται σε οργανικά (περιέχουν άνθρακα στη σύνθεσή τους) και σε ανόργανα (δεν περιέχουν άνθρακα στη σύνθεσή τους). Από την άποψη της σύνθεσης υπάρχουν φυσικά και τεχνητά λιπάσματα και των δύο συστάσεων.